ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hầu hết sinh vật trên trái đất sống được là nhờ quang hợp của cây xanh đã:

  • A. Cung cấp khí oxi
  • B. Cung cấp chất hữu cơ
  • C. Góp phần điều hoà không khí 
  • D. Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình quang hợp của cây xanh đã cung cấp khí oxi, chất hữu cơ, góp phần điều hòa không khí.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON