• Câu hỏi:

  Hàng nhập khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất ở nước ta hiện nay là: 
   

  • A. Lương thực, thực phẩm  
  • B. Nguyên, nhiên vật liệu  
  • C. Máy móc thiết bị  
  • D. Hàng tiêu dùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC