• Câu hỏi:

  Hạn chế cơ bản của nền kinh tế nước ta hiện nay là:

   

  • A. Nông, lâm, ngư nghiệp là ngành có tốc độ tăng trưởng chậm nhất.
  • B. Nông nghiệp còn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội.
  • C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều giữa các ngành
  • D. Kinh tế phát triển chủ yếu theo bề rộng, sức cạnh tranh còn yếu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC