AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hàm số nào sau đây có tập xác định là \(\mathbb{R}\) ?

  • A. \(y = \frac{{2{x^2} - x}}{{{x^2} - 1}}\)
  • B. \(y = \frac{{2{x^2} - x}}{{{x^2} + x + 1}}\)
  • C. \(y = \frac{{2{x^2} - x}}{{x + 1}}\)              
  • D. \(y = \frac{{2{x^2} - x}}{{{x^3} + 1}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hàm phân thức có mẫu thức vô nghiệm có tập xác định R.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>