AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai thành phần cơ bản của tất cả các virut bao gồm

  • A. protein và axit amin.
  • B. protein và axit nucleic.
  • C. axit nucleic và lipit.
  • D. protein và lipit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA