AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai quả cầu nhỏ, giống nhau, bằng kim loại. Quả cầu A mang điện tích 4,50 µC; quả cầu B mang điện tích –2,40 µC. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi đưa chúng ra cách nhau 1,56 cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng.

  • A. 38,8N
  • B. 40,8N
  • C. 42,8N
  • D. 44,8N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:  q_A=4,5.10^-^6C  và q_B=-2,4.10^-^6C

  Sau khi tiếp xúc nhau: \(q_A\)' =  \(q_B\)' = 0,5(\(q_A\) + \(q_B\))  =3,45.10^-^6C

  \(F=9.10^9.\frac{\left |q_A'q_B' \right |}{r_1^2} =40,8N\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>