RANDOM
 • Câu hỏi:

  Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước là

  • A. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng. 
  • B. Đông Nam Bộ và Đồng bằng Duyên hả miền Trung
  • C. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long
  • D. Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA