AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là: 

  • A. E = 18000 (V/m).
  • B. E = 36000 (V/m).
  • C. E = 1,800 (V/m).
  • D. E = 0 (V/m).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn: B

  Hướng dẫn:

  - Điểm M nằm trên đường thẳng nối hai điện tích và cách đều hai điện tích, điểm đó cách mỗi điện tích một khoảng r = 5 (cm) = 0,05 (m).

  - Cường độ điện trường do điện tích q1 = 5.10-9 (C) gây ra tại M có độ lớn \({E_1} = {9.10^9}\frac{{\left| {{q_1}} \right|}}{{{r^2}}}\) = 18000 (V/m), có hướng ra xa điện tích q1.

  -  Cường độ điện trường do điện tích q2 = - 5.10-9(C) gây ra tại M có độ lớn \({E_2} = {9.10^9}\frac{{\left| {{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\) = 18000 (V/m), có hướng về phía q2 tức là ra xa điện tích q1. Suy ra hai vectơ \({\overrightarrow E _1}\)  và \({\overrightarrow E _2}\) cùng hướng.

  - Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là \(\overrightarrow E  = {\overrightarrow E _1} + {\overrightarrow E _2}\) do  \({\overrightarrow E _1}\)  và \({\overrightarrow E _2}\) cùng hướng nên E = E1 + E2 = 36000 (V/m).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>