AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai con hươu đực “đấu sừng“ tranh giành 1 con hươu cái là biểu hiện của

  • A. Chọn lọc kiểu hình
  • B. Kí sinh cùng loài
  • C. Cạnh tranh cùng loài
  • D. Quan hệ hỗ trợ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>