AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 20 dB. Tỉ số của cường độ âm của chúng là bao nhiêu?

  • A. 80 lần
  • B. 100 lần
  • C. 50 lần
  • D. 60 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Áp dụng công thức tính mức cường độ âm ta có:

  Vậy tỉ số cường độ âm của hai âm đó là 100 lần.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>