AMBIENT
 • Câu hỏi:

  GTLN của hàm số \(y = \left\{ \begin{array}{l}
   - {x^2} + 3, - 2 \le x \le 0\\
  3 - x,0 < x \le 3\\
  x - 3,3 < x \le 7
  \end{array} \right.\) có đồ thi như hình bên là:

   

  • A. 3
  • B. 7
  • C. -1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D.

  Chú ý. Cần phân biệt giá trị lớn nhất của hàm số và cực đại của hàm số.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>