YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số \(f\left( x \right) = {x^3} - 3x + 1.\) Tính độ dài AB.

  • A. \(AB = 2\sqrt 2\)
  • B. \(AB = 4\sqrt 2\)
  • C. \(AB = \sqrt 2\)
  • D. \(AB = \frac{\sqrt 2}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(f\left( x \right) = {x^3} - 3x + 1\)

  \(f'\left( x \right) = 3{x^2} - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1\)

  Vậy tọa độ các điểm cực trị là: \(A\left( {1, - 1} \right);B\left( { - 1,3} \right)\)

  \(\Rightarrow AB = \sqrt {{{\left( { - 1 - 1} \right)}^2} + {{(3 - 1)}^2}} \)

  \(= 2\sqrt 2\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA