YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 3+2i và B là điểm biểu diễn của số phức  \(\overline z \) = 3-2i

  Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

  • A. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục hoành 
  • B. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục tung 
  • C. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua gốc tọa độ  O
  • D. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng y=x 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA