AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi \(A\left( {a;b} \right)\) và \(B\left( {c;d} \right)\) là tọa độ giao điểm của \(\left( P \right):y = 2x - {x^2}\) và \(\Delta :y = 3x - 6\). Giá trị của \(b + d\) bằng:

  • A. 7
  • B. -7
  • C. 15
  • D. -15

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là

  \(2x - {x^2} = 3x - 6 \Leftrightarrow {x^2} + x - 6 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2 \Rightarrow b = 0\\x =  - 3 \Rightarrow d =  - 15\end{array} \right. \Rightarrow b + d =  - 15\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>