AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Glass that has been tempered may be up to ______.

  • A. as hard as ordinary glass five times
  • B. five times as hard as ordinary glass
  • C. hard as ordinary glass five times
  • D. ordinary glass as hard as five times

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>