AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí trùng với giới hạn phía trên của

  • A. Khí quyển.
  • B. Thủy quyển.
  • C. Sinh quyển.
  • D. Thổ nhưỡng quyển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>