AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí là

  • A. Giới hạn phía dưới của thủy quyển và thạch quyển.
  • B. Đáy vực thẳm đại dương và hết thạch quyển trên lục địa.
  • C. Hết tầng trầm tích của vỏ trái đất.
  • D. Đáy vực thẳm đại dương và hết lớp vỏ phong hóa trên lục địa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>