• Câu hỏi:

  Gió mùa mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm : 

   

  • A. Hoạt động liên tục từ tháng 11đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô  
  • B. Hoạt động liên tục từ tháng 11đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô và lạnh ẩm  
  • C. Xuất hiện thành từng đợt từ tháng tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô  hoặc lạnh ẩm.   
  • D. Kéo dài liên tục suốt 3 tháng với nhiệt độ trung bình dưới 20ºC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC