ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình (x2 - 2x)lnx = lnx3

  • A. x = 1, x = 3
  • B. x = -1, x = 3
  • C. x = ±1, x = 3
  • D. x = 3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điều kiện x > 0. Khi đó phương trình đã cho tương đương với

  (x2 -2x)lnx = 3lnx <=> (x2 - 2x + 3)lnx = 0

  \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \ln x = 0\\
  {x^2} - 2x - 3 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x =  - 1{\rm{(l}})\\
  x = 3
  \end{array} \right.\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 45594

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1