ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
  x - y = 5\\
  {x^2} + {y^2} + xy = 7
  \end{array} \right.\)

   

  Lời giải tham khảo:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x - y = 5\\
  {x^2} + {y^2} + xy = 7
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = y + 5\\
  {\left( {y + 5} \right)^2} + {y^2} + \left( {y + 5} \right)y = 7
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = y + 5\\
  3{y^2} + 15y + 18 = 0
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  \left[ \begin{array}{l}
  y =  - 2\\
  y =  - 3
  \end{array} \right.\\
  x = y + 5
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x = 3\\
  y =  - 2
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  y =  - 3
  \end{array} \right.
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64840

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF