AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giải bất phương trình 2016+ 20161 - x ≤ 2017

  • A. 1 ≤ x ≤ 2016
  • B. 0 ≤ x ≤ 1
  • C. x ≤ 1 hoặc x ≥ 2016
  • D. x ≤ 0 hoặc x ≥ 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt t = 2016x > 0, bất phương trình đã cho trở thành

  \(t + \frac{{2016}}{t} \le 2017 \Leftrightarrow {t^2} - 2017t + 2016 \le 0\)

  <=> 1 ≤ t ≤ 2016

  <=> 1 ≤ 2016x ≤ 2016 <=> 0 ≤ x ≤ 1

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>