AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị lớn nhất của hàm số y = x(5 - 2x)2 trên [0; 3] là:

  • A. 0
  • B. 125/27
  • C. 250/27
  • D. 250/3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \(y' = \left( {5 - 2x} \right)\left( {5 - 6x} \right)\)

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \frac{5}{2}\\
  x = \frac{5}{6}
  \end{array} \right.\\
  y\left( 0 \right) = 0,y\left( {\frac{5}{6}} \right) = \frac{{250}}{{27}},y\left( {\frac{5}{2}} \right) = 0,y\left( 3 \right) = 
  \end{array}\)

  Vậy GTLN của hàm số trên [0; 3] là 250/27 đạt được khi x = 5/6. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>