• Câu hỏi:

  Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = 5 - \frac{1}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}\) đạt được khi x nhận giá trị bằng:

  • A. 1
  • B. 5
  • C. 0
  • D. Không có đáp án 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tập xác định: D = R \ {1}

  Ta có f(x) ≤ 5, ∀ x ∈ D. Tuy nhiên khi

  \(f(x) - 5 \Leftrightarrow \frac{1}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} = 0\)

  Suy ra không tồn tại x thỏa mãn. Do đó hàm số không có giá trị lớn nhất.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC