ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giả sử x, y là hai số thực thỏa mãn đồng thời 3x2 - 2xy = 1 và 2log3x = log3(y + 3). Tính x + y

  • A. 9/4
  • B. 3/2
  • C. 3
  • D. 9
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điều kiện x > 0, y > -3. Ta có: 3x2 - 2xy = 1 <=> x2 - 2xy = 0 <=> x(x - 2y) = 0 <=> x - 2y = 0 (x > 0) <=> x = 2y (1)

  2log3x = log3( y + 3) <=> log3x= log3(y + 3) <=> x2 = y + 3 (2)

  Thế (1) vào (2) ta được 4y2-y-3=0

  \(\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  y = 1 \Rightarrow x = 2\\
  y =  - \frac{3}{4} \Rightarrow x =  - \frac{3}{2}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x + y = 3\\
  x + y =  - \frac{9}{4}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 45597

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1