YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giả sử các số 5x-y, 2x+3y, x+2y lập thành một cấp số cộng, còn các số (y+1)2, xy + 1 và (x-1)lập thành cấp số nhân. Hiệu của x, y dương bằng?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. \(\frac{5}{3}\)
  • D. \(\frac{1}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo giả thiết ta có hệ:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  \left( {5x - y} \right) + \left( {x + 2y} \right) = 2\left( {2x + 3y} \right)\\
  {\left( {y + 1} \right)^2}{\left( {x - 1} \right)^2} = {\left( {xy + 1} \right)^2}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = \frac{5}{2}y\\
  {\left[ {\left( {y + 1} \right)\left( {\frac{5}{2}y - 1} \right)} \right]^2} - {\left( {\frac{5}{2}{y^2} + 1} \right)^2} = 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = \frac{{10}}{3}\\
  y = \frac{4}{3}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow x - y = 2
  \end{array}\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 47110

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA