• Câu hỏi:

  Giả sử các số 5x-y, 2x+3y, x+2y lập thành một cấp số cộng, còn các số (y+1)2, xy + 1 và (x-1)lập thành cấp số nhân. Hiệu của x, y dương bằng?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. \(\frac{5}{3}\)
  • D. \(\frac{1}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo giả thiết ta có hệ:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  \left( {5x - y} \right) + \left( {x + 2y} \right) = 2\left( {2x + 3y} \right)\\
  {\left( {y + 1} \right)^2}{\left( {x - 1} \right)^2} = {\left( {xy + 1} \right)^2}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = \frac{5}{2}y\\
  {\left[ {\left( {y + 1} \right)\left( {\frac{5}{2}y - 1} \right)} \right]^2} - {\left( {\frac{5}{2}{y^2} + 1} \right)^2} = 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = \frac{{10}}{3}\\
  y = \frac{4}{3}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow x - y = 2
  \end{array}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC