AMBIENT
 • Câu hỏi:

  'Get in my car. I'll take you to the station.'

   

  • A. He offered to give me a lift to the station.
  • B. He suggested taking me to the station.
  • C. He promised to give me a lift to the station.
  • D. He agreed to take me to the station.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>