• Câu hỏi:

  Germany was defeated by Brazil in the final. Germany was the ............ in the 2002 World Cup.

  • A. champion
  • B. winner
  • C. runner-up
  • D. second rank

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC