YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Gardeners transplant bushes and flowers by moving them from one place to _______.

  • A. other
  • B. others
  • C. another
  • D. each other

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Cách sử dụng “another/ other/ others”

  Giải thích:

  other + N số nhiều = others: những cái khác

  another + danh từ số ít: một cái khác

  each other: lẫn nhau

  Trong ngữ cảnh ta hiểu “another” = “ another place”.

  Tạm dịch: Người làm vườn di chuyển những bụi cây và hoa bằng cách chuyển chúng từ một nơi sang nơi khác.

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 96989

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON