AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Fleming's discovery of penicillin, ......, had a major influence on the lives of people in the 20th century.

   

  • A. for which he was awarded the Nobel Prize
  • B. that he was awarded the Nobel Prize for
  • C. which awarded the Nobel Prize
  • D. awarded the Nobel Prize

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>