AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Express your intention to look round the town.

  • A. I'll look round the town.
  • B. I'm going to look round the town.
  • C. I'm looking round the town.
  • D. I might look round the town.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>