AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Exotic species _______.

  • A. do no harm to native species and the local environment
  • B. may kill native species for food
  • C. always share the environment peacefully with native species
  • D. help to make the local environment more ideal to survive

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>