AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Even though it was raining heavily, the explorers decided to continue their journey.

  • A. It rained so heavily that the explorers could not continue their journey.
  • B. The explorers put off their journey due to the heavy rain.
  • C. The heavy rain could not prevent the explorers from continuing their journey.
  • D. If it had rained heavily, the explorers would not have continued their journey.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>