ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Este CH3COOCH3 có tên gọi là

  • A. Etyl axetat 
  • B. Metyl axetat 
  • C. Etyl  format 
  • D. Metyl metylat
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1