AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Economic reform has dominated Australian economic policy from the early 1980s until the end of the 20th century.

  • A. has dominated
  • B. economic
  • C. the early
  • D. until

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A.

  has dominated ---> dominated (thì quá khứ đớn có thời gian xác định trong quá khứ)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA