ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đường cong dưới đây là đồ thị của hàm số \(y = - {x^3} + 3{x^2} - 4\).

  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \({-x^3} + 3{x^2} - m = 0\) có hai nghiệm phân biệt.

  • A.  \(m \in \left\{ {0;4} \right\}\)
  • B. \(m \in \left\{ {-4;0} \right\}\)
  • C.  \(m \in \left\{ {-4;4} \right\}\)
  • D.  \(m =0\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương trình đã cho tương đương với \(- {x^3} + 3x - 4 = m - 4\left( * \right).\) 

  Để tìm số nghiệm của (*) ta tìm số giao điểm của đồ thị hàm số \(y = - {x^3} + 3x - 4\) (hình vẽ đã cho) và đường thẳng \(y=m-4\) (là đường thẳng song song với trục hoành).

  Phương trình (*) có 2 nghiệm hay đường thẳng d cắt đồ thị hàm số đã cho tại 2 điểm phân biệt khi:  

  \(\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {m - 4 = 0}\\ {m - 4 = - 4} \end{array} \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {m = 4}\\ {m = 0} \end{array}} \right.} \right.\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1322

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1