• Câu hỏi:

  Due to an increase = _____ in population and the use of nearby land for farming, there are toxic levels of chemicals in the water.

  • A. drop
  • B. lowness
  • C. shortage
  • D. illness

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC