ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy sắt trong không khí, thì phản ứng xảy ra là

  • A. tạo hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.
  • B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3
  • C. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.
  • D. 2Fe + O2 → 2FeO.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 2604

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1