AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đông Nam Bộ trở thành vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động công nghiệp nhờ:

   

  • A. Có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước  
  • B. Giàu có nhất nước về nguồn tài nguyên thiên nhiên  
  • C. Khai thác một cách có hiệu quả các thế  mạnh vốn có  
  • D. Có dân số đông, lao động dồi dào và có trình độ tay nghề cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>