AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đông Nam Á có vai trò là cầu nối của châu Á với: 

  • A. Thái Bình Dương
  • B. Châu Mĩ
  • C. Châu Phi
  • D. Châu Đại Dương 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>