YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long được hình thành trong giai đoạn: 

  • A. Kỉ Đệ tứ của giai đoạn Tân kiến tạo
  • B. Kỉ Nêôgen của giai đoạn Tân kiến tạo
  • C. Đại Trung sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo
  • D. Đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long được hình thành trong giai đoạn: Kỉ Đệ tứ của giai đoạn Tân kiến tạo

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA