AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm : 

  • A. Rộng 15 000 km²   
  • B. Bị chia cắt nhiều bởi các đê ven sông 
  • C. Có mạng lưới kênh rạch chằng chịt
  • D. Có các bậc ruộng cao bạc màu 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>