AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Don’t touch = _____  the paint - it’s still wet.

  • A. put your hand or finger on something
  • B. take something
  • C. do a job with something
  • D. put paint on something to change the color

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>