AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với thực vật, virut xâm nhập vào tế bào thông qua…

  • A. hấp phụ trên bề mặt.
  • B. hạt giống, củ, cành chiết.
  • C. vết tiêm chích của côn trùng hoặc vết xước.
  • D. cả B và C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>