AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với đất ở miền núi phải bảo vệ bằng cách: 

   

  • A. Đẩy mạnh thâm canh, bảo vệ vốn rừng  
  • B. Nâng cao hiệu quả sử dụng, có chế độ canh tác hợp lí  
  • C. Tăng cường bón phân, cải tạo thích hợp theo từng loại đất  
  • D. Áp dụng tổng thể các biện pháp thuỷ lợi, canh tác nông - lâm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA