ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y = \frac{3}{{1 - x}}\)  có tâm đối xứng là : 

  • A. (3;1)
  • B. (1;3)
  • C. (1;0)
  • D. (0;1)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42352

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1