AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Độ rượu là:

  • A. số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
  • B. số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
  • C. số  gam rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
  • D. số gam nước có trong 100 gam hỗn hợp rượu với nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>