YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Do đâu Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930? 

  • A. Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản
  • B. Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản
  • C. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc
  • D. Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95119

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA