AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Độ dẫn điện của chất điện phân tăng khi nhiệt độ tăng là do: 

  • A. Chuyển động nhiệt của các phân tử tăng và khả năng phân li thành ion tăng.
  • B. Độ nhớt của dung dịch giảm làm cho các iôn chuyển động được dễ dàng hơn.
  • C. Số va chạm của các ion trong dung dịch giảm.
  • D. Cả A và B đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>