AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là SAI liên quan đến chất kết tinh? 

  • A. Chất đa tinh thể là chất gồm vô số tinh thể nhỏ liên kết hỗn độn với nhau.
  • B. Tính chất vật lý của đa tinh thể như nhau theo mọi hướng.
  • C.  Các chất kết tinh được cấu tạo từ cùng một loại hạt sẽ luôn có tính chất vật lý giống nhau. 
  • D. Trong 3 câu trên có 1 câu sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA