AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là không đúng?

  Cảm ứng từ tại mỗi điểm trong từ trường 

  • A. Tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đó
  • B. Cùng hướng với hướng của từ trường tại điểm đó
  • C. Đặc trưng cho khả năng tác dụng lực từ tại điểm đó là mạnh hay yếu
  • D.  Có phương vuông góc với trục của kim nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>